Chung cư Goldmark City

Tòa Ruby 2, Căn 3117

Chung cư Goldmark City

Tòa Ruby 2, Căn 0417