61 Lê Văn Lương

Căn hộ 60m2

61 Lê Văn Lương

Căn Studio 35m2

61 Lê Văn Lương

Căn Studio 40m2

61 Lê Văn Lương

Căn Studio 37m2